Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.turpress.eu/www/wp-includes/post-template.php on line 317

PŘESMYČKOVÁ VÝPUSTKA

Videa pro pokročilé

PŘESMYČKOVÁ VÝPUSTKA

Jak luštit přesmyčkovou výpustku? Z vyřešených legendovaných výrazů z první části obrazce vypustíme dvě hlásky. Ze zbylých čtyř hlásek vytvoříme přesmyknutím výrazy nové, které zapíšeme do druhé části obrazce. Zbylé dvě hlásky zapíšeme do třetí části obrazce. Ty pak, čteno po sloupcích, nám dají tajenku.