SUDOKU

Znak SUDOKU

Výraz se skládá z kandži (číslo) a  (sám), čtení obou je sinojaponské.
Jedná se o zkratku z věty 限る [súdži wa dokušin ni kagiru] - číslice má být samostatná.

Sudoku je populární logická hra, hlavolam.
Název vznikl z japonského "dži wa dokušin ni kagiru," ale její původ není japonský. Hra byla poprvé zveřejněná v osmdesátých letech 20.století pod názvem "Number Place" v americkém magazínu o hlavolamech.

RŮZNÉ DRUHY SUDOKU:

Hitori

Pravidla: Čísla 1-9 se mohou vyskytovat jen jednou ve svislé i vodorovné řadě.
Čísla, která se v řádku nebo sloupci vyskytují vícekrát, je nutno začernit. Začerněná políčka se mohou dotýkat v rozích, stranami ne. Žádné číslo nesmí být osamoceno a všechna musí být propojena.

Hitori Turpress

Ukázka vyluštěného Kakuro útvaru:

Jak se luští Kakuro? Ukázka vyluštěného Kakuro útvaru.

Sumdoku Sumdoku Turpress

Diagonální sudoku

Pravidla jsou stejné jako u běžného sudoku, jen v diagonálním směru se čísla 1-9 vyskytují pouze jednou.


Ukázka vyluštěného Diagonálního Sumdoku:

Vyluštěné Diagonální SUDOKU Turpress

Sudá a lichá sudoku

Pravidla jsou stejná jako u běžného sudoku s tím rozdílem, že v barevně označených po- líčkách se musí dle druhu sudoku (liché nebo sudé) doplnit pouze lichá nebo sudá čísla.

Sudá a lichá sudoku Turpress

Ukázka vyluštěného Multisudoku:

Vyluštěné multisudoku vydavatelství Turpress

Pravidla jsou stejná jako u tradičního sudoku, jen skupiny po 6 buňkách nejsou čtvercového tvaru a i v této skupině se čísla 1-6 mohou vyskytovat pouze jednou.

Nepravidelné sudoku Turpress

Ukázka. Vyluštěné Numero - Super

Vyluštěné Numero - Super Turpress

Samurai sudoku

Pravidla jsou stejná jako u tradičního sudoku.

Samurai sudoku Turpress

Pravidla: Každé dané číslo vepsané v mřížce určuje počet stejných čísel ve skupině, která je udaná velikosti číslice. Tyto čísla se musí dotýkat stranou. Jednotlivé skupiny stejných čísel se nesmí dotýkat stranami, pouze v rozích.

Fillomino Turpress

Pravidla jsou stejná jako u tradičního sudoku, ale v diagonálním směru se může číslo 1-9 a písmeno A, B a C (kdy A=10, B=11 a C=12) vyskytovat pouze jednou, součet čísel ve sku- pině, která je ohraničena černou čarou, musí být roven číslici v levém horním okraji tohoto útvaru. I v této skupině se může číslo 1-9 (A, B, C) vyskytovat pouze jednou. Vaším úkolem je vyplnit všechna políčka stejným způsobem jako u sudoku.


Sudoku 10×10

Pravidla jsou stejná jako jako u běžného sudoku, jen se dosazují čísla 1-10. Skupiny s čísly 1-10 jsou umístěny v obdélníku 2×5.

SUDOKU 10 x 10 Turpress

Luští se stejně jako běžné sudoku, ale má jedno pravidlo navíc: v kolečku je uvedeno číslo, které je součtem čísel, přes které prochází šipka.

Sudoku arrow Turpress

SUDOKU

SUDOKU, cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané zčásti vyplněné tabulce. Tabulka je rozdělena na 9 × 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 × 3). K předem vyplněným číslům je třeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každém řádku, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců jsou použita vždy všechna čísla jedna až devět, ovšem každé číslo jen jednou. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmějí opakovat v žádném sloupci, řadě ani malém čtverci.
Znak SUDOKU

Hitori

Pravidla: Čísla 1-9 se mohou vyskytovat jen jednou ve svislé i vodorovné řadě.
Čísla, která se v řádku nebo sloupci vyskytují vícekrát, je nutno začernit. Začerněná políčka se mohou dotýkat v rozích, stranami ne. Žádné číslo nesmí být osamoceno a všechna musí být propojena.

Ukázka vyluštěného Hitori útvaru:

Vyluštěné Hitori

Kakuro

Pravidla: Součet čísel v každé svislé nebo vodorovné skupině musí být roven číslu uvedenému vlevo nebo nad touto skupinou. Do prázdných políček se vpisují čísla 1-9 a každé číslo v této skupině může být použito pouze jednou.

Kakuro Turpress

Pravidla jsou stejná jako u tradičního sudoku, ale součet čísel ve skupině, která je ohraničena černou čarou, musí být roven číslici v levém horním okraji tohoto útvaru. I v této skupině se může číslo 1-9 vyskytovat pouze jednou. Vaším úkolem je vyplnit všechna políčka stejným způsobem jako u sudoku.


Ukázka vyluštěného Sumdoku útvaru:

Vyluštěný Sumdoku útvar Turpress

Diagonální SUDOKU Turpress

Ukázka vyluštěného útvaru - Sudá a lichá sudoku:

Ukázka vyluštěného útvaru - Sudá a lichá sudoku Turpress

Multisudoku

Pravidla jsou stejná jako u tradičního sudoku.

Multisudoku Turpress

Ukázka vyluštěného útvaru Nepravidelné sudoku:

Vyluštěné nepravidelné sudoku vydavatelství Turpress

Součet čísel se musí rovnat prvním číslům stejného útvaru v záhlaví a součet čísel v každém z 16 čtverců se musí rovnat číslu uprostřed tohoto čtverce. Stejná čísla se nesmí opakovat v řádku, sloupci ani čtverci.

Numero - super Turpress

Sudoku 3D

Pravidla: Každá mřížka 9×9 se luští jako běžné sudoku. Pouze je třeba dodržet pravidlo: číslo umístěno na určitém místě v mřížce 9×9 nesmí být umístěno na stejném místě v ostatních mřížkách 9×9. Příklad: Číslo umístěno v první buňce vlevo nahoře se nesmí opakovat v buňce vlevo nahoře v žádné jiné mřížce 9×9 a při kontrole všech těchto buněk zjistíme, že dávají množinu čísel 1-9.

3D sudoku Turpress

Wordoku

Pravidla jsou stejná jako u běžného sudoku, pouze místo čísel jsou písmena, která jsou uvedená v záhlaví. V šedých polích se po správném vyplnění zobrazí tajenka.

Wordoku Turpress

Kombinované sumdoku Turpress

Pravidla: Čísla (1-9) a matematická znaménka (pouze +,- a =) se dosazují tak, aby ve všech matematických úkonech byla čísla a znaménka, daná v zadání, správná. Čísla i početní znaménka se v řádku i sloupci mohou opakovat.

Numgrid Turpress