Turpress na cestách aneb letní soutěž s vydavatelstvím TURPRESS 2017

1. Podmínky vstupu do soutěže:

Podělte se s námi o své

cestovatelské zážitky. Ukažte, kde všude jste v létě cestovali a luštili naše

časopisy. Jednoduše vyfotografujte jakýkoliv náš časopis a fotku pošlete

emailem do naší redakce. Fotka by měla zachycovat atmosféru místa, kde jste

zrovna trávili letní dovolenou anebo prodloužený víkend, prostě místo, kam jste náš

časopis s sebou vzali a kde vám bylo dobře. Ať už to byly hory, města, vesnice,

rybník nebo moře, neznamená to, že dále je lépe. Snímky budeme posuzovat na

základě nápaditosti a atmosféry, kterou fotka zachycuje a je jedno, zdali použijete

fotoaparát, nebo snímek pořídíte svým telefonem. Fotka by měla splňovat

základní parametry a být v dobrém rozlišení, aby se případně dala tisknou: fotka

ve formátu JPG nebo JPEG alespoň 3MB velká.

2. Každá soutěžní fotografie musí obsahovat informaci o jméně a příjmení

soutěžícího, jeho korespondenční adresu a místo.

3. Soutěžní fotografie, které soutěžící zašle, nebo uveřejní v rámci soutěže, (dále

společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České

republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické

(zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost

apod.), veškerý takto nevhodný vložený materiál organizátor soutěže odstraní a

vyřadí ze soutěže.

Soutěžící vstupem do soutěže provedením přihlášení potvrzuje, že:

· - je výhradním autorem soutěžní fotografie, nebo že má řádný souhlas

(spolu) autorů soutěžní fotografie;

· - má řádné souhlasy od všech osob zachycených na soutěžní fotografii;

· - má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek,

obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na

soutěžní fotografii, to vše k užití soutěžní fotografie v soutěži v souladu s těmito

pravidly.

Zasláním soutěžní fotografie soutěžící souhlasí, aby soutěžní fotografie byla

využita k marketingovým účelům (např. publikování na webové stránce, na

facebookové stránce, apod.) společně s informací o soutěžícím (autorovi).

Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto

pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá

nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Jaké fotografie posílat?

ANO_NE

 

 

 

Letní soutěž s vydavatelstvím TURPRESS

1. Úplná pravidla soutěže „25. Výročí založení TURPRESSu“

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „25. Výročí založení firmy

TURPRESS“ (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný dokument, který plně a závazně

upravuje pravidla soutěže.

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost TURPRESS spol. s r.o., se sídlem: U Koupaliště

1027, 735 53 Dolní Lutyně, Česká republika, IČ: 25374559, DIČ:CZ25374559, zapsaná

v Obchodním rejstříku Ostrava/C/16119/16.5.1997 (dále jen „organizátor“).

3. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost TURPRESS s r.o., se sídlem: U Koupaliště 1027,

735 53 Dolní Lutyně, Česká republika, IČ: 25374559, DIČ:CZ25374559, zapsaná 

v Obchodním rejstříku Ostrava/C/16119/16.5.1997 (dále jen „pořadatel“). Pořadatelem

ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě

Facebook www.facebook.com (dále jen „Facebook“).

4. Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne v období od 1.7. do 15.10. 2017. (dále jen „doba konání soutěže“).

Soutěž bude probíhat po dobu tří a půl měsíce na území České republiky a Slovenské

republiky.

5. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území

České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.

5.1. Účastník soutěže (dále také pouze „soutěžící“) je fyzická osoba starší 16 let 

s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní

stanovená pravidla soutěže.

6. Mechanismus soutěže

6.1. V době trvání soutěže (1. červenec až 15. říjen) budou soutěžící zasílat své

fotografie dle daných kritérií viz. Jak správně postupovat na emailovou adresu -

soutez@turpress.cz

6.2. Dvakrát v měsíci po dobu trvání soutěže budou vybráni tři vítězi, kteří budou

následně odměněni dle seznamu výher.

6.3. Závěrem soutěže (k 15. říjnu 2017) bude vybrán jeden luštitel, kterému bude

udělena hlavní cena.

7. Jak na to?

Turpress na cestách aneb letní soutěž s vydavatelstvím TURPRESS

1. Podmínky vstupu do soutěže:

Podělte se s námi o své

cestovatelské zážitky. Ukažte, kde všude jste v létě cestovali a luštili naše

časopisy. Jednoduše vyfotografujte jakýkoliv náš časopis a fotku pošlete

emailem do naší redakce. Fotka by měla zachycovat atmosféru místa, kde jste

zrovna trávili letní dovolenou anebo prodloužený víkend, prostě místo, kam jste náš

časopis s sebou vzali a kde vám bylo dobře. Ať už to byly hory, města, vesnice,

rybník nebo moře, neznamená to, že dále je lépe. Snímky budeme posuzovat na

základě nápaditosti a atmosféry, kterou fotka zachycuje a je jedno, zdali použijete

fotoaparát, nebo snímek pořídíte svým telefonem. Fotka by měla splňovat

základní parametry a být v dobrém rozlišení, aby se případně dala tisknou: fotka

ve formátu JPG nebo JPEG alespoň 3MB velká.

2. Každá soutěžní fotografie musí obsahovat informaci o jméně a příjmení

soutěžícího, jeho korespondenční adresu a místo.

3. Soutěžní fotografie, které soutěžící zašle, nebo uveřejní v rámci soutěže, (dále

společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České

republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické

(zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost

apod.), veškerý takto nevhodný vložený materiál organizátor soutěže odstraní a

vyřadí ze soutěže.

Soutěžící vstupem do soutěže provedením přihlášení potvrzuje, že:

· - je výhradním autorem soutěžní fotografie, nebo že má řádný souhlas

(spolu) autorů soutěžní fotografie;

· - má řádné souhlasy od všech osob zachycených na soutěžní fotografii;

· - má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek,

obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na

soutěžní fotografii, to vše k užití soutěžní fotografie v soutěži v souladu s těmito

pravidly.

Zasláním soutěžní fotografie soutěžící souhlasí, aby soutěžní fotografie byla

využita k marketingovým účelům (např. publikování na webové stránce, na

facebookové stránce, apod.) společně s informací o soutěžícím (autorovi).

Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto

pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá

nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Jaké fotografie posílat?

 

8. Výhry v soutěži a jejich oznámení

Tři soutěžící, kteří budou vybráni dvakrát do měsíce, získají - elektronické roční

předplatné dle vlastního výběru - Osmisměrky, Křížovky, Sudoku v hodnotě cca 200 Kč.

Jeden soutěžící, který bude vybrán jednou měsíčně, celkem tři výherci, získají sadu

tištěných časopisů plus elektronické roční předplatné dle vlastního výběru -

Osmisměrky, Křížovky, Sudoku v hodnotě cca 400 Kč.

Jeden hlavní výherce, vybraný na závěr soutěže, získá - chytrý telefon v hodnotě

4000 Kč.

Celkem budou uděleny ceny v hodnotě 12 400 Kč.

Oznámení vítězů bude uveřejněno na Facebookových stránkách společnosti

TURPRESS spol. s r.o. a také na webových stránkách jmenované společnosti -

www.turpress.cz. Výherci budou rovněž kontaktováni na emailovou adresu z které

zaslali fotografii.

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži,

nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito

pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku

soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli

hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě

újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a nebo třetím osobám.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich

požadovat jiné plnění.

9. Předání výher

Výherní balíček bude zaslán na jméno vítěze a korespondenční adresu, popř.

emailovou adresu, kterou soutěžící zaslal. Výherní balíčky, které z důvodů spočívajících

nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve

prospěch pořadatele.

10. Termíny a oznámení výherců

Od 1.7.2017 do 15.10. 2017 (po dobu tří a půl měsíce) – doba trvání soutěže.

Tři vítězi budou vyhlášeni dvakrát do měsíce vždy v polovině a na konci daného

měsíce.

(17.7.2017, 31.7.2017, 16.8.2017, 30.8.2017, 15.9.2017, 29.9.2017, 18.10.2017).

Tři vítězi budou vyhlášeni po ukončení prvního, druhého a třetího měsíce.

(31.7.2017, 30.8.2017, 29.9.2017).

Jeden hlavní vítěz bude vybrán a vyhlášen v polovině měsíce října 2017, nejpozději do

18.10.2017.

11. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

11.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže,

včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a

to s účinností ode dne uveřejnění na www.turpress.cz .

11.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo

nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla

napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze

soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či

jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v

rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže

a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěže je

konečné, bez možnosti odvolání.

11.3. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži

(především za funkčnost internetu a elektronické pošty) ani za jednání třetích osob na

sociální síti Facebook či jinde na Internetu.

11.4. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo

poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

11.5. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či

prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v

souvislosti s nimi.

11.6. Účast v soutěži ani výhru nelze právně vymáhat.

11.7. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Facebook.

Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě

Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány

organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook.

11.8. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem

řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva

soukromého.

V Ostravě 21.6.2017