KNIHA ŠVÉDSKÝCH KŘÍŽOVEK

 Na této stránce se  také dozvíte: jak správně luštit švédskou křížovku?  Co to je křížovka?  A kde křížovka vznikla? Najdete zde také krátké instruktážní video.
V tomto soutěžním časopise naleznete 48 stran oblíbených švédských křížovek, které jsou tištěny na novinovém papíře, takže si časopis hravě můžete sbalit s sebou a zkrátit si chvíle třeba při cestování. Navíc je tento časopis výherní. Stačí jen vyplnit správná řešení tajenek do soutěžního kuponu, který naleznete na předposlední straně časopisu a odeslat na adresu redakce nebo řešení zaslat přes soutěžní kupón na webových stránkách.

Švédská křížovka kniha
Švédská křížovka kniha
Švédská křížovka kniha
Švédská křížovka kniha
Švédská křížovka kniha
Švédská křížovka kniha
Švédská křížovka kniha

Možnosti jak křížovky řešit jsou v podstatě dvě. Při prvním způsobu nejprve doplňujeme všechny známé výrazy ve vodorovném směru a potom pokračujeme ve směru svislém. Takto se pokračuje až do vyluštění. Druhou variantou luštění - a pro většinu také oblíbenější - je vyplňování výrazů po skupinách, tedy střídavě z obou směrů vpisování. Jednoduše se vyplní vždy výraz, který známe. V praxi to znamená, že nejde poradit způsob, jak luštit, protože svůj systém si každý najde sám. Důležitou pomůckou pro úspěšné luštění jsou již, luštitelem, doplněná slova, která nám pomohou doplnit slova ve směru druhém. Proto také je nutné si dát pozor na to, abychom se u sporných výrazů neupnuli jen na jednu variantu.

Co je to křížovka? Je to luštitelská úloha založená na křižování výrazů vpisovyných do obrazce. Cílem řešení křížovky je úplně a správně vyplnit, případně vytvořit obrazec křížovky a nalézt tajenku. Základními prvky křížovky je: název křížovky, legenda, vpisované výrazy, obrazec a tajenka.Název křížovky, legenda a obrazec jsou zpravidla součástí zadání křížovky.

Kde vznikla křížovka?

Anglie

Podle některých zdrojů se první křížovka objevila v tisku v roce 1913 a jejím údajným tvůrcem byl Angličan Victor Orville z Oxfordu, odpykávající si trest v jihoafrickém Kapském městě. Orville ve vězení prý přečetl všechny knihy ze zdejší knihovny a když už neměl co číst, začal se nudit. Přemýšlel, jak si ukrátit čas a zaujalo ho, že podlahu cely vytvářejí bílé a černé čtvercové dlaždice. Začal zapisovat na světlá políčka slova, která ho napadla, a objevil tak novou hru, založenou na hledání synonym.  Se svým nápadem se obrátil na anglické noviny, ty však jeho nápad odmítly.

Amerika

Prvenství v objevu křížovek se často připisuje Američanům. Údajně první křížovku uveřejnil  americký učitel Arthur Wynne, původem z Liverpoolu, který který hádanku, později nazvanou křížovka, uveřejnil 13. prosince 1913, těsně před první světovou válkou v newyorských novinách New York World pod názvem americká křížovka. Pravdou je, že se však Wynne nechal Orvillem inspirovat a některé zdroje uvádějí, že pouze jeho křížovku převzal.

Česká republika

Když zabrousíme do našich vod, zjistíme, že ani Češi nezůstávali s tvorbou křížovek pozadu. Za jednoho z prvních hádankářů vůbec je u nás považován Tomáš Štítný ze Štítného, který se vytvářením slovních hříček rád bavil. Od šestnáctého století pak v Čechách vycházejí sbírky ,,hádanek“, předchůdkyně dnešních křížovek, pravidelně.

Zajímavá je i další teorie, která říká, že Angličany i Američany předběhla a první křížovku v pravém slova smyslu vytvořila pražská učitelka Mlada Antošová, a to již v roce 1899. Křížovku prý pojmenovalo velice originálně: „Čapka z písmen“. Sestavování hádanek křížových postupem času se vůbec těšilo na našem území velké oblibě. Koníčkem se stalo pro mnoho význačných osobností, namátkou zmiňme třeba Jana Wericha,  Emu Destinovou, Eduarda Hakena a Miroslava Horníčka.

Pod tímto textem najdete krátké instriktážní video jak luštit švédskou křížovku.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video