101 OSMISMĚRKY

101 osmisměrky

19. března vyšel časopis 101 osmisměrky. Časopis obsahuje 101 tradičních osmisměrek a stojí 29,90 KČ.

Komentáře