TRÉNINK PAMĚTI

25. července vyšel časopis Osmisměrky trénink paměti. Cena 29,90.
Komentáře