Trénink paměti.

21. března vyšel časopis Osmisměrky trénink paměti. Cena 29,90.

Komentáře