OSMISMĚRKY STAŘÍ SLOVANÉ

Osmisměrky staří Slované

První číslo roku 2021 časopisu Osmisměrky – Toulání naší minulostí vás vrátí do dávné doby starých Slovanů a jejich starobylé vlasti Tartárie. V tomto časopise si můžete vyluštit 120 osmisměrek a získat možný náhled na bohatou historii Slovanů.

Komentáře