OSMISMĚRKY NEJEN PRO ZAČÁTEČNÍKY

V červnu vyšel časopis Osmisměrky nejen pro začátečníky s přílohou. Časopis obsahuje mimo klasických také shlukové, střídavé a pravoúhlé osmisměrky. Cena 32,-.

Komentáře