OSMISMĚRKY ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

Osmisměrky čtvero ročních období

Osmisměrky čtvero ročních období vychází 4x ročně, můžete si v nich vyluštit až 93 oblíbených osmisměrek, v tajenkách se skrývají zábavné anekdoty. V neposlední řadě také potěší výhry za 6000 Kč, o které můžete soutěžit a to tak, že nám zašlete správná řešení 10 osmisměrek na odpovědním lístku, který je přiložen. I pro druhé pololetí roku 2021 máte možnost si tento časopis předplatit na našem e-shopu.

Komentáře