ČÍSELNÉ KŘÍŽOVKY TRÉNINK PAMĚTI

V tomto časopise si můžete potrénovat paměť luštěním 63 číselných křížovek. Pokud jste tento typ křížovky ještě nevyzkoušeli a hodila by se vám nápověda, naleznete na přední straně návod k luštění. Na zadní straně pak najdete řešení všech tajenek.

128 číselné křížovky speciál Turpress Super Luštění

128 číselné křížovky speciál Turpress

128 číselné křížovky speciál Turpress Super Luštění
128 číselné křížovky speciál Turpress Super Luštění

128 číselné křížovky speciál Turpress Super Luštění

Návod na luštění:

V horním rohu každého okénka je číslice, která zastupuje konkrétní písmenko. Začněte nápovědou a všechna písmenka konkrétních číslovek z nápovědy si zapište do obrazce. Pak postupně ze známých písmenek sestavujte slova, která dávají smysl, až vyřešíte celou křížovku doplněním písmenek za všechny číslovky.

Číselné křížovky. Návod na luštění. Jak luštit číselnou křížovku.