Číselné křížovky Super Speciál

255 Číselné křížovky 2023 Super Speciál Turpress 2023 Super luštění

Číselná křížovka se nedá k obyčejné křížovce přirovnat a získává si stále větší oblibu. Jedná se o luštění, při němž je třeba pro odkrytí tajenky nejprve přiřadit číslicím písmena a z nich pak skládat slova. K řešení tak stačí opírat se jen o logické úvahy a  není nutno hledat výrazy ve slovnících či jiných pramenech. Tento superspeciál je složen ze dvou částí, celkem zde naleznete 252 křížovek.
Koupit na našem e-shopu zde 

Komentáře