101 Osmisměrky

101 Osmisměrky

V novém čísle tohoto časopisu si můžete vyluštit až 126 tradičních osmisměrek, pro kontrolu najdete na zadních stranách časopisu také řešení všech tajenek. Časopis je tištěn na novinovém papíře, můžete jej tedy lehce sbalit a přibrat kamkoliv s sebou. Pro rok 2022 máte možnost tento časopis předplatit, více informací ohledně předplatného naleznete přímo v časopise a nebo na našich webových stránkách.

Komentáře