101 OSMISMĚRKY

101 osmisměrky

Nové číslo tohoto časopisu vyšlo 22. července. Můžete si v něm vyluštit až 126 tradičních osmisměrek a pro kontrolu najdete na zadních stranách časopisu také řešení všech tajenek. Časopis je tištěn na novinovém papíře, můžete jej tedy lehce sbalit a přibrat kamkoliv s sebou.

Komentáře