101 OSMISMĚRKY

101 osmisměrky

21. května vyšel časopis 101 osmisměrky. Časopis obsahuje 101 tradičních osmisměrek a stojí 29,90 KČ.

Komentáře